swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 1

Książka "Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia" nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą...

22,50 zł
Czas wolny jako środowisko życia
Jacek Błeszyński, Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński

"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolny...

35,10 zł
New technologies in education and comunication

“The collective work New Technologies in Education and Communication, under scientific supervision of Dorota Siemienieck...

23,40 zł
Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej
Elżbieta Płóciennik

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (T...

13,45 zł
Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków
Iwona Malorny

Książka traktuje o sytuacjach, w których młodzież szkolna podejmuje zachowania ryzykowne, związane z problemem używania ...

22,14 zł
Rozwijanie mądrości dziecka
Elżbieta Płóciennik

Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć ...

15,25 zł
Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii
Jadwiga Stawnicka

Monografia otwiera w nauce miejsce na dyskusje i analizy z udziałem przedstawicieli Policji i służb bezpieczeństwa w ram...

22,14 zł
Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym
Daniel Jakimiec

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została pr...

89,10 zł
Pamięć – Dialog –Tożsamość. Wyzwania III tysiąclecia w perspektywie nauczania św. Jana Pawła II

Nastanie III tysiąclecia, wzbudziło refleksje nad różnymi obszarami ludzkiej egzystencji, nad jakością ich bytu, wyzwani...

22,50 zł
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tarnsdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

"Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" uka...

31,50 zł