swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Investment on the real estate market
Ewa Siemińska

Książka łączy wiele ciekawych i bardzo aktualnych wątków praktycznych oraz badawczych dotyczących inwestowania na rynku ...

12,69 zł
Firma we współczesnej myśli ekonomicznej
Jerzy Boehlke

Teoria firmy jest, obok teorii rynków i konkurencji, najważniejszą częścią współczesnej mikroekonomii. Jej osiągnięcia m...

49,37 zł
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Współczesny świat z zapartym tchem obserwuje zmiany sytuacji na rynkach międzynarodowych. Coraz większa ich dynamika ora...

15,21 zł
Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce
Maciej Frendzel

Wycena w rachunkowości w kontekście znaczących zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarówn...

16,20 zł
Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna
Jerzy S. Czarnecki

Problematyka książki dotyczy zagadnień tworzenia i funkcjonowania strategicznych, to znaczy podstawowych i długookresowy...

16,20 zł
Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych
Jacek Gad

Jak dotąd, publikacji wszechstronnie analizujących problematykę rachunkowości w aspekcie nadzoru korporacyjnego nie ma w...

16,20 zł
Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji

Recenzowana książka porusza bardzo aktualną problematykę, cieszącą się zainteresowaniem zarówno środowisk naukowych, jak...

15,12 zł
Policies for Improving Growth Potential of Economy
Adam Balcerzak

This book is the result of collaborative research efforts of scholars interested in multivariate determinants of growth....

31,63 zł
Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyj...

29,12 zł
Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway
Beata Pawłowska

„Dokonany solidny opis firmy Amway opiera się na prawidłowym założeniu Autorki tekstu, iż należy połączyć w udaną analit...

17,28 zł