swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie II
Tomasz Wnuk-Pel

Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia p...

19,44 zł
Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język
Przemysław Kabalski

Monografia poświęcona przedstawieniu, wyjaśnieniu i ocenie kluczowych problemów stosowania międzynarodowych standardów r...

17,28 zł
Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej
Przemysław Czajor

Celem tej książki jest przedstawienie roli rachunkowości zarządczej w polskich elektrowniach. Dodatkowym celem jest opra...

15,12 zł
Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przykład sektora motoryzacyjnego
Magdalena Rosińska-Bukowska

„Wraz z postępem procesów globalizacji i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy (GOW) tradycyjny model konkurencji związa...

25,92 zł
Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości
Mikołaj Turzyński

(...) Historia rachunkowości jako główny obszar badawczy jest niedoceniana i spychana na margines w badaniach naukowych....

17,28 zł
Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce
Dorota Burzyńska

Recenzowana monografia jest wartościową wieloaspektową rozprawą, w której powiązano ściśle inwestycje środowiskowe z roz...

23,76 zł
Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej
Wioletta Krawiec

Niniejsza publikacja stanowi próbę skonfrontowania założeń teoretycznych w zakresie cyklu życia produktu bankowego z rea...

14,04 zł
Zasady dokumentowania systemu zarządzania.
Jerzy Kowalczyk

Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufan...

55,24 zł
Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/2011

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmi...

16,20 zł
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające.
Praca Zbiorowa

Tematyka Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5...

44,17 zł