swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Kultury świata - kultury organizacji. Zapiski z podróży
Czesław Sikorski

Celem książki jest zainteresowanie czytelników problematyką kultury organizacyjnej, zwrócenie uwagi na jej rozmaite cech...

18,36 zł
Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji  i stabilności dochodów w rolnictwie
Włodzimierz Rembisz

W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie: anali...

54,00 zł
Ekonomia XLI

W kolejnym tomie Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLI, znajdują się artykuły o różnorodnej tematyce z dzi...

43,20 zł
Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej
Rafał Haffer

Temat pracy wpisuje się w nad wyraz aktualny, światowy nurt badawczy o wpływie samooceny na efektywność przedsiębiorstw....

70,20 zł
Wprowadzenie do strategii opcyjnych
Ewa Dziawgo

Kontrakt opcyjny jest terminową transakcją warunkową, w której jedna ze stron nabywa prawo, ale nie obowiązek realizacji...

43,20 zł
Zarządzanie publiczne
Jerzy Hausner

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administrac...

43,20 zł
Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Maciej Zastempowski

Problematyka budowy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa mieści się w ramach szerokiego obszaru zagadnień związanyc...

31,88 zł
Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych
Dominik Gajewski

Przedmiotem opracowania są wybrane instrumenty prawnopodatkowe, które uznałem za najistotniejsze w kreowaniu polityki op...

66,60 zł
Metody selekcji zmiennych w analizie skupień. Nowe procedury
Jerzy Korzeniewski

Problem selekcji zmiennych w analizie skupień można rozpatrywać w różnych ujęciach w odniesieniu do założeń mniej lub ba...

14,04 zł
Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój
Magdalena Maria Grzelak

W niniejszej pracy podjęta została próba wypełnienia luki w zakresie analiz innowacyjności w przemyśle spożywczym, a prz...

18,36 zł