swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Journal of Positive Management, Vol. 3, No. 1, 2012

International risk assessment and decision making in Dutch small and medium sized enterprises Henk van den Berg / 3 Crow...

18,99 zł
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 1

KNOWLEDGE AND INNOVATION IN GLOBAL ECONOMY Andrzej Cieślik, Multinational Enterprises, Foreign Knowledge and Host Countr...

16,47 zł
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 4

Praca zawiera artykuły dotyczące m.in. polityki gospodarczej w dobie globalizacji i integracji gospodarczej, polityki sp...

16,47 zł
Ekonomia i prawo 2012, t. 11: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 5

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 ARTYKUŁY 1. Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integrac...

22,77 zł
Ekonomia i prawo 2012, t. 10: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 4

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 1. Ewolucja współczesnego międzynarodowego systemu walutowego – ...

22,77 zł
Zarządzanie XXXIX

Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała Motywowanie jako funkcja zarządzania w obrębie przedsiębiorstwa / 7 Agnieszka Żołądk...

18,99 zł
Dylematy współczesnych korporacji

Oddajemy do rąk czytelnika monografię, która jest efektem dyskusji i debaty, jaka miała miejsce podczas XIII Ogólnopolsk...

17,28 zł
Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju
Piotr Szczepankowski

Monografia koncentruje uwagę na przedstawieniu metod monitorowania z perspektywy interesów właścicielskich wartości rynk...

87,30 zł
Ekonomia XLIII, nr 2 (2012)

Michał Moszyński Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba...

19,08 zł
Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności
Ewa Siemińska

Praca dotyczy aktualnych i dynamicznie zmieniających się inwestycyjno-finansowych uwarunkowań rynku nieruchomości oraz w...

30,38 zł