swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Elementy prawoznastwa i prawa cywilnego
Romuald Romański

W dzisiejszym świecie prawo jest jednym z głównych regulatorów życia społecznego. Nic więc dziwnego, że jego znajomość j...

28,80 zł
Fundusze unijne i europejskie 2007 -2013 dla samorządu terytorialnego
Anna Szymańska

Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla s...

53,10 zł
Logistyka w Polsce. Raport 2009.

"Logistyka w Polsce. Raport 2009" jest próbą podsumowania i oceny zmian, jakie miały miejsce w logistyce w latach 2008–...

41,58 zł
Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji

Postrzeganie satysfakcjonowania potrzeb klienta jako zasobu przedsiębiorstwa posiada obecnie silny, ekonomiczny wyraz. T...

41,17 zł
Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
Tadeusz Kufel

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnyc...

27,90 zł
Ekonomista 2013 nr 4
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness

This book [...] is an empirically-based analysis of the foreigl direct investment actMty of Polish companies. The book o...

15,93 zł
Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych
Marcin Błażejowski

„Dotychczas modelowanie popytu w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej bazowało na danych przekrojowych i pr...

23,94 zł
Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
Włodzimierz Karaszewski, Mirosław Haffer

Książka podejmuje problematykę konkurencji w gospodarce w szerokim spektrum jej zagadnień teoretycznych i empirycznych, ...

59,76 zł
Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union
Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii ...

23,22 zł