swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Piotr Fiszeder

„W polskim środowisku ekonomicznym praca dra Fiszedera należy wciąż do pionierskich monograficznych książek naukowych po...

54,45 zł
Management accounting innovations the case of ABC in Poland
Tomasz Wnuk-Pel

It is appropriate to note that Wnuk-Pel has given a comprehensive summary of the ABC adoption in various countries and c...

20,52 zł
KAIZEN – dążenie do doskonałości Filozofia działania, której istotę stanowi doskonalenie
Agnieszka Folejewska

Tematyka W dzisiejszych czasach, kiedy to firmy nieustannie rywalizują ze sobą, nie ma miejsca dla organizacji słabych....

55,24 zł
Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP
Mirosław Lewandowski

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) to wymagania standaryzacyjne NATO, których spełnienie jest niezbędne przy wy...

13,41 zł
Ograniczaj emisję hałasu – poniesione koszty to wydatek, który warto ponieść!
Agnieszka Świerczewska

Jeśli nie będziesz dotrzymywać standardów jakości klimatu akustycznego, musisz liczyć się nie tylko z karnymi, ale także...

17,91 zł
Świadczenia pozapłacowe wraz z wyjaśnieniami ekspertów
Izabela Ukonu, Maciej Roszkowski

Chociaż imprezy pracownicze to niemal standard w większości firm, niestety, rozliczanie wydatków poniesionych na takie s...

80,91 zł
Konflikty ekologiczne jak sobie z nimi radzić
Praca Zbiorowa

Realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego niesie z sobą ryzyko powstania konfliktu ze stronami, które uważają je za...

44,91 zł
Planowanie procesu wytwórczego Heijunka i Bęben Bufor Lina
Dominika Babalska

Problemów w efektywnym zarządzaniu produkcją w Twojej firmie powinieneś w pierwszej kolejności szukać w równoważeniu pro...

17,91 zł
Jak przygotować dokumentacje aplikacyjną do konkursu o dotację z Unii?
Robert Barański

O otrzymaniu dofinansowania z UE dla projektów realizowanych przez firmy decyduje nie tylko stopień zgodności lokalizacj...

13,41 zł
Kasy fiskalne 2013 wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna
Bogdan Świąder

Pokażemy Ci wszystkie zmiany w ewidencjonowaniu sprzedaży w 2013 roku. Książka zawiera zmiany od 1 kwietnia 2013 r. doty...

44,91 zł