swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Prawo i Podatki sierpień 2013

Sprawdzanie podatników Przeszkody w dostępie do informacji bankowej 2 Przyjęcie spadku Zapłata podatku zależy od tego,...

31,50 zł
Finanse sektora publicznego Nr 8/2013

Gmina zapłaci za swoje budynki 2 Podatnikami VAT nie są jednostki budżetowe 2 Płace wzrosną o wskaźnik inflacji 2 Środki...

14,49 zł
Rozliczenia w firmie sierpień 2013/nr 7

Obiad z kontrahentem pomniejszy przychody spółki 2 Zmiany w zasadach szacowania dochodów podmiotów powiązanych 6 Opodatk...

14,49 zł
Orzecznictwo podatkowe sierpień 2013/91

Firmowy lunch przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych 1 sygn. akt II FSK 702/11 NSA: Montaż szafy z preferencyjną ...

18,27 zł
Kontrole w firmie sierpień 2013

UPRAWNIENIA ORGANÓW Urząd uzyska informacje o stanie konta podatnika nawet bez jego zgody 2 PROCEDURY CELNE Nie zawsze p...

14,49 zł
Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej.
Artur Kuś, Mieczysław Kowerski

Książka składa się z czterech części. Część pierwsza jest wprowadzeniem w zagadnienie transgranicznego przepływu towarów...

18,00 zł
Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących
Tomasz Miziołek

Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem poświęconym problematyce pasywnego zarządzania por...

42,12 zł
Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania
Bogdan Piasecki

Upadki małych firm stanowią powszechne zjawisko w gospodarce i są traktowane jako naturalna konsekwencja procesów w niej...

14,04 zł
Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw
Małgorzata Jaworek

Książka autorstwa Małgorzaty Jaworek dotyczy niezwykle żywotnych i bardzo ważnych, fundamentalnych z makro i mikroekonom...

34,47 zł
Barometr Regionalny : analizy i prognozy. Nr 3 (21)

Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i p...

16,20 zł