swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu...

30,60 zł
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy

Książka E-MARKETING to pozycja, która przybliża Czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej. Nowe wydanie ...

46,71 zł
Salesbook. Rewolucyjny trening sprzedażowy gwarantujący wzrost efektywności
Hal Becker, Nancy Traum

Praktyczne wskazówki od Mistrza Sprzedaży Hala Beckera!Salesbook, jak sama nazwa wskazuje, to książka, z której się dowi...

25,11 zł
Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych
Joanna Bogołębska

Wychodząc z założenia, że zewnętrzna równowaga płatnicza jest tylko jednym z celów polityki gospodarczej kraju, a nierów...

34,56 zł
Etyka w służbie biznesu
Łukasz Sułkowski, Grzegorz Ignatowski

Etyka biznesu jest stosunkowo nową i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy. Nazywana także etyką gospodarczą, na ...

24,13 zł
Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective

W naukach o zarządzaniu rośnie zainteresowanie specyfiką zarządzania oraz koncepcjami rozwoju małych i średnich przedsię...

23,83 zł
Autorytety w rozwoju młodych pracowników nauki

Zamieszczone w tym wydaniu prace doktorantów dotyczą różnych aspektów nauk o zarządzaniu, przed którymi stoi obecnie wie...

24,30 zł
Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXI, Nauki Ekonomiczne

Tematyka tomu, mimo że jest bardzo różnorodna, mieści się w obszarze zainteresowań badawczych kierunku ekonomia. Poruszo...

16,65 zł
Pozycja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga systematycznego dostosowywania i doskonalenia zasad funkcjonowania samorzą...

15,84 zł
Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu

Publikacja zawiera materiały przedstawione podczas seminarium naukowego zorganizowanego w grudniu 2002 r. przez Wydział ...

12,60 zł