swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ekonomista 2014 nr 2
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego

Publikacja stanowi dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryzys finansowy i gospodarczy — szansą czy zagrożen...

21,06 zł
Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia

Książka składa się z artykułów przygotowanych przez 12 autorów, którzy podjęli się trudnego zadania — napisania opracowa...

21,06 zł
Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce

Polska bankowość spółdzielcza posiada długą historię, ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej charakteryzuje się...

15,84 zł
Logistyka w Polsce. Raport 2013

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oddaje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmują...

47,25 zł
Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa

Monografia, która trafia do czytelników, to pokłosie pracy studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego ...

45,00 zł
Decyzje na rynkach Venture Capital / Private Equity
Artur Zimny

Książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek...

31,32 zł
Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości
Radosław Ignatowski

Publikacja jest jednym z bardziej wartościowych opracowań naukowych poświęconych problematyce międzynarodowych źródeł ha...

20,52 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 89/2013
Praca Zbiorowa

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce w...

28,35 zł
Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty  i strategie
Dariusz M. Trzmielak

Trendy na rynkach międzynarodowych sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich b...

32,40 zł