swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Foreign Direct Investment by Polish Companies

The past two decades, and the beginning of the current, have been a period in which capital, the most powerful player on...

26,55 zł
Wycena opcji egzotycznych
Ewa Dziawgo

Niesymetryczność praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji powoduje, że w grupie instrumentów pochodnych opcje s...

17,79 zł
Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy
Marlena Ciechan-Kujawa

Praca stanowi interesujące i bardzo wartościowe opracowanie na temat audytu, w szczególności audytu zewnętrznego. Zawier...

51,79 zł
Corporate Governance in the Banking Sector

The scientific editor and co-authors of this book have undertaken a very ambitious and diffi-cult task. It is not easy t...

20,52 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 91/2 2014
Praca Zbiorowa

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce w...

28,35 zł
Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka
Agnieszka Czajkowska

Problematyka pracy dr Agnieszki Czajkowskiej jest bez wątpienia aktualna, ważna, a przy tym interesująca zarówno z pozna...

30,24 zł
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 88/2013
Praca Zbiorowa

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce w...

28,35 zł
Problemy organizacji - materiały do studiowania
Adam Oleksiuk

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że os...

24,57 zł
Zrównoważony rozwój - naturalny wybór
Małgorzata Burchard-Dziubińska, Dominik Drzazga, Agnieszka Rzeńca

Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najlepszym osiągalnym sposobem urządzenia współczesnego świata, dającym szan...

20,52 zł
Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej
Marian G. Brodziński

Cała spółdzielczość wiejska i rolnicza w jednej książce Publikacja skierowana do działaczy gospodarczych, polityków ora...

67,41 zł