swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oddawany do rąk Czytelników zeszyt jest pierwszym zbiorowym opracowaniem zespołu autorów, skupionego wokół nowo powstałe...

16,20 zł
Społeczne problemy zarządzania projektami, Część I

Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej widocznym nurtem w nauce i praktyce zarządzania. Świadczy o tym z jednej...

23,40 zł
„Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 1 (40): W poszukiwaniu wyznaczników jakości życia

Tematyczny numer „Chowanny” odnosi się do problematyki szeroko rozumianej jakości życia człowieka analizowanej z perspek...

39,85 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce
Joanna Cewińska

W książce zawarto analizę klubów sportowych nienastawionych na zysk z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Ukazano...

15,12 zł
Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Milena Kabza

Książka podejmuje ważny i wysoce aktualny z punktu widzenia praktyki gospodarczej temat. Jej przedmiotem jest problematy...

33,21 zł
Ekonomista 2014 nr 4
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej
Marcin Fałdziński

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych...

59,80 zł
Rozwój regionalny- Wybrane aspekty Cz.I.
Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Aleksandra Fudali, Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Krzysztof Gąsiorowski, Anna Tomczyk, Dariusz Grzybek, Łukasz Matwiej, Krzysztof Wiaderek, Maria Kukurba, Marta Zygier, Ilisio Manuel De Jesus

Przedmiotem monografii naukowej „Rozwój regionalny – Wybrane aspekty” jest problematyka rozwoju regionalnego i polityki ...

18,00 zł
Kontrole w Firmie, wydanie kwiecień 2014 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Wymiana zbiorników nie jest modernizacją i należy ją rozliczać poprzez amortyzację ...

33,39 zł
Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy

Zaletą tej książki jest jej wielopłaszczyznowy charakter oraz to, że prezentuje zagadnienia rzadko poruszane w polskiej ...

30,56 zł