swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Barometr Regionalny  : analizy i prognozy. T.12, nr 3

Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i p...

20,25 zł
Ekonomista 2015 nr 2
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Mafia 2.0
Wojciech Kurowski

Autor przedstawia proces i proceder kreowania wartości w wyniku cyfrowej komercjalizacji działalności przestępczej. Spra...

47,61 zł
Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP
Joachim Foltys

Przedsiębiorstwa małe, średnie oraz mikro, tworzące sektor MŚP, są bardzo dynamicznie rozwijającymi się firmami i mają c...

15,50 zł
Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
Halina Chwistecka-Dudek

Książka dotyczy istotnych problemów związanych z uwarunkowaniami etycznymi biznesu, które stanowią głęboki i ważny konte...

31,50 zł
Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego

Celem publikacji jest prezentacja najnowszych trendów zmian i ewolucji w zakresie praktycznej realizacji zalożeń koncepc...

36,90 zł
Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści
Magdalena Kraczla

Problematyka przywództwa jest obecna w literaturze przedmiotu nie od dziś i mogłoby się wydawać, że na ten temat napisan...

24,30 zł
Przewozy intermodalne

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez polskich przedsięb...

40,50 zł
Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych niesie za sobą wiele wyzwań oraz ryzyk mających wpływ na jeg...

22,68 zł
Zarządzanie procesowe w organizacjach Teoria i praktyka

Zagadnienia zarządzania procesowego w ostatnich latach w coraz większym stopniu przyciągają uwagę badaczy i praktyków or...

29,70 zł