swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce

Banki spółdzielcze stanowią bardzo liczną grupę podmiotów bankowych, mających swoje placówki na terenie całego kraju, w ...

15,75 zł
Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej
Mariusz E. Sokołowicz

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego d...

17,55 zł
Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty
Piotr Dzikowski, Anna Bielawa, Arkadiusz Świadek, Justyna Kozłowska, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Anna Tychanicz, Alicja Majewska, Anna Mercik, Mirosław Kowalczyk, Anna Suchocka

Zmiany występujące w otoczeniu w sposób zasadniczy i dynamiczny oddziałują na warunki, w jakich żyje i gospodaruje człow...

22,50 zł
Zarządzający transportem, wydanie październik 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: O tym się mówi 1.Jeśli kierowca zarabia poniżej 2.000 euro brutto, trzeba zgłaszać pr...

44,91 zł
Finanse sektora publicznego, wydanie listopad 2015 r.
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Aktualności 1.Od 1 października kolejne zmiany w sprawozdawczości budżetowej 2.1 sty...

49,41 zł
Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami
Wiesław Janik, Maria Paździor

Monografia poświęcona jest zagadnieniom controllingu finansowego. Zawiera podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia ist...

18,00 zł
Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego
Elżbieta Słabińska

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie „regionalnego” rynku pracy, jakim było województwo kieleckie. Chod...

22,14 zł
Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa
Artur Paździor

Opracowanie traktuje o istocie wartości przedsiębiorstwa i metodach jego wyceny. Omówiono powszechnie stosowane metody w...

18,00 zł
Zrozumieć Agile Project Management
Charles G. Cobb

Wprowadzenie do skutecznego stosowania metodologii Agile w ogólnej strategi biznesowej. Jeśli projekt ma osiągnąć sukces...

43,47 zł
Regionalisation in Europe: The State of Affairs

Zachodzące współcześnie zmiany w życiu społecznym podyktowane między innymi postępującą globalizacją, spowodowały walory...

37,64 zł