swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania
Monika Chodorek

Książka poświęcona jest niezwykle ważnemu dla współczesnej teorii i praktyki zarządzania organizacjami problemowi zarząd...

34,20 zł
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Witold Orzeszko

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi sto...

43,20 zł
Ekonomia i jej społeczne otoczenie
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

"(...) Książka ta jest dziełem łączącym, zgodnie z zapowiedzią w tytule cztery komponenty: współczesną kwestię agrarną, ...

20,25 zł
Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce
Aleksander Grzelak, Marek Gałązka

„Temat pracy podjęty przez autorów uznaję za ważny i aktualny. (…) Wysoka ranga proponowanej problematyki wynika z zaspo...

36,00 zł
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki

Celem głównym niniejszego opracowania jest analiza i ocena współczesnych trendów występujących w skomplikowanym i złożon...

26,10 zł
Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych

„Monografia pt. „Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych” pod redakcją naukową: Andrzej...

27,00 zł
Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 8 (2015)

"Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" ukazują się od 2008 roku i już znajdują się na pr...

27,00 zł
Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu
Lech A. Bukowski

Celem niniejszej pracy jest synteza aktualnej wiedzy z zakresu modelowania systemów, procesów i sieci logistycznych podd...

23,40 zł
W drodze do dofinansowania
Agnieszka Filipek

Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europe...

59,40 zł
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II
Praca Zbiorowa

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Sprawdź, na co należy uważać w raportach śródrocznych zgodnych z MSSF/M...

44,10 zł