swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
Kazimierz Szatkowski

Książka porusza problematyką z zakresu zarządzania innowacjami techniczno-organizacyjnymi. Autor omawia w niej m.in. mod...

42,30 zł
Logistyka w Polsce. Raport 2015

Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) monitoringu lo...

47,25 zł
Zarządzanie zmianą. Jak radzić sobie z oporem pracowników i zadbać o ich motywację
Wojciech Daniecki

Na całym świecie zmiany w przedsiębiorstwach zachodzą coraz szybciej. Nasilają się procesy deregulacji, prywatyzacji i g...

13,41 zł
Ekonomista 2016 nr 4
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Ekonomista 2016 nr 3
Praca Zbiorowa

Dwumiesięcznik "Ekonomista" - czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900....

44,28 zł
Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego
Sławomir Sitek, Alicja Szajnowska-Wysocka

Monografia poświęcona jest kwestiom rozwoju regionalnego w ujęciu teoretycznym. Porządkuje zakres terminologiczny pojęci...

22,14 zł
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Stanisław Kowalczyk

Jest to pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwe...

49,50 zł
Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce
Zbigniew Chyba

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie – zarówno teoretyków zarządzania, jak...

21,60 zł
Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Opracowanie, rozpoczynające się od historii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, podejmuje problematykę polityki e...

32,40 zł
Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Piotr Siemiątkowski

Niniejsza praca stanowi próbę nowego spojrzenia na kwestie dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału i wynikającego...

37,80 zł