swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na niżu polskim
Rajmund Skowron

Rozprawa habilitacyjna dr. Rajmunda Skowrona przedstawia najciekawsze wyniki jego badań. Nie było dotychczas w polskiej ...

45,54 zł
Podręczny słownik gleboznawczy angielsko polski polsko angielski

Niniejszy słownik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, tj. naukowców zajmujących się gleboznawstwem i dziedzin...

35,41 zł
Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych

Niniejszy tom jest wyborem prac ukazujących zmiany demograficzne i funkcjonalno-przestrzenne zachodzące na obszarach mie...

17,73 zł
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne
Anna Wojnarowska

Jednym z instrumentów służących poprawie jakości i atrakcyjności środowiska miejskiego oraz restrukturyzacji przestrzenn...

15,12 zł
Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych
Marcin Wójcik

„(...) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej wartości nauk...

19,44 zł
Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji

Regiony miejskie są obszarami, w których zachodzą bardzo intensywne procesy urbanizacji, nasilające się w Polsce po tran...

14,04 zł
Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii
Anna Janiszewska, Ewa Klima

Od czasu wydania ostatniej monografii dotyczącej Australii minęło ponad 20 lat Opracowanie T. Olszewskiego Geografia eko...

18,36 zł
Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne
Andrzej Rykała

(...) jest to pierwsze na gruncie geografii polskiej książkowe opracowanie (...) wszechstronnie prezentujące złożoną pro...

21,60 zł
Geochemia krajobrazu

Geochemia krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim z tej dziedziny wiedzy, adresowanym do studentów r...

25,33 zł
Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej
Jerzy Dzieciuchowicz

W pierwszej części książki zostanie omówiony kontekst literacki, filozoficzny, kulturowy i obyczajowy, w którym pojawiła...

14,04 zł