swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Marzena Lamparska

Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, kategoryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z górnictwem węgl...

22,14 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Lidia Groeger

W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia geografa problemy, zależności i uwarunkowania związane z kszta...

15,12 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
Paulina Tobiasz-Lis

Łódź jest przykładem miasta, którego społeczny, subiektywny obraz bardzo długo obciążony był tzw. syndromem złego krajob...

15,12 zł
Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century. Historical Outline and Natural Environment

In this publication the attempt was undertaken to present the economic history, spatial devel-opment and contemporary im...

12,96 zł
Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka
Wojciech Retkiewicz

Zgodnie z przyjętą ewolucjonistyczną koncepcją A. Kroebera cyberprzestrzeń wywodzi się bezpośrednio z kultury, stanowiąc...

17,28 zł
Globalne problemy środowiska przyrodniczego
Mariusz Rzętała, Robert Machowski, Martyna A. Rzętała

Publikacja traktuje o globalnych problemach środowiska przyrodniczego. Są to aktualne i atrakcyjnie zaprezentowane oraz ...

24,35 zł
Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego....

53,19 zł
Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego)
Martyna A. Rzętała

Praca ma charakter opracowania monograficznego, którego głównym celem jest ocena uwarunkowań oraz skali przemian zachodz...

42,07 zł
Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi
Roman Szkup

Książka jest pierwszym w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej tak obszernym opracowaniem dotyczącym rodzinnych ogro...

23,25 zł
Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów I roku geografii
Maria Fajer

Przewodnik przeznaczony jest dla studentów I roku geografii jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z gleboznawstwa, realizowa...

31,00 zł