swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne
Anna Janiszewska

Przedmiotem opracowania są zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce i ich zmiany obserwowane od lat 90. ubiegłeg...

23,25 zł
Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi
Bogdan Żogała

Niniejsza praca prezentuje szeroką wiedzę z zakresu: właściwości chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń węglowodorowych...

35,42 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014
Praca Zbiorowa

Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badac...

28,35 zł
Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego
Józef Lewandowski

Niniejszy podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat regionu śląsko-krakowskiego, obejmującego Wyżynę Śląsko-Krakowsk...

77,49 zł
Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi

Przejawem dyskusji na temat nierówności w rozwoju poszczególnych części miasta jest m.in. model „dualnego miasta”, który...

26,64 zł
Relacje między zespołami szczątków karpologicznych a współczesną roślinnością małych, płytkich zbiorników wodnych
Artur Szymczyk

Analiza makroszczątków roślinnych, w tym głównie dobrze zachowujących się w osadach jeziornych szczątków karpologicznych...

55,35 zł
Geographia. Studia et Dissertationes. T. 35

W poszczególnych artykułach kolejnego tomu niniejszego wydawnictwa seryjnego autorzy zaprezentowali m.in.: wyspy piaszcz...

22,14 zł
Geographia. Studia et Dissertationes. T. 31

W kolejnym tomie niniejszej serii wydawniczej autorzy omawiają następujące zagadnienia: badania flory Boru Buzułuckiego ...

19,93 zł
Geographia. Studia et Dissertationes. T. 33

Autorzy kolejnego tomu niniejszego wydawnictwa ciągłego podejmują następujące zagadnienia: rozwój pokrywy roślinnej i gl...

19,93 zł
Geographia. Studia et Dissertationes. T. 32

Na niniejszy tom składają się opracowania dotyczące: erozji gleb leśnych; przewietrzania dolin w świetle warunków morfol...

13,28 zł