swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Geographia. Studia et Dissertationes. T. 30

W kolejnym tomie niniejszej serii wydawniczej znalazły się artykuły poświęcone: cechom morfometrycznym jaskini Zołuszka ...

16,61 zł
Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze
Piotr Czubla

W monografii zostały przedstawione wyniki wieloletnich badań skał narzutowych w Polsce na tle światowych osiągnięć w tej...

31,05 zł
Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych
Wojciech Dobiński

Niniejsza publikacja ma charakter dwudzielny. W pierwszej części przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat wiel...

33,21 zł
Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski
Beata Kozłowska

Niniejsza praca została podzielona na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia promieniotwórczości naturalnej w ...

35,42 zł
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim
Marta Borowska-Stefańska

W pracy podjęto problematykę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, w kontekśc...

17,95 zł
Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie
Lucyna Wachecka-Kotkowska

Kompleksowe, interdyscyplinarne prace wykonane pod kierunkiem Autorki wspierają hipotezę istnienia marginalnego lobu Pil...

18,90 zł
Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski

Od dawna wiadomo, że statystyki najlepiej uczyć się na przykładach. Zaproponowany podział treści książki, oparty na grun...

23,63 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 103
Praca Zbiorowa

103 tom Acta Geographica Lodziensia zawiera sześć artykułów, z których pięć − uzupełnionych wspólnym załącznikiem na koń...

28,35 zł
Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi
Marzena Makowska-Iskierka

Przedmiotem badań są procesy urbanizacyjne, a więc złożone, wszechstronne i trwałe przekształcenia o uniwersalnym oddzia...

18,90 zł
Spatial structure of Polish agriculture conditioned by Common Agriculture Policy instruments
Roman Rudnicki

The works includes the results of complex analyses of the spatial structure of the Polish agriculture (based on the data...

43,20 zł