swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Oświeceniowe tutti frutti
Janusz Ryba

Oświeceniowe tutti frutti jest zbiorem dwunastu szkiców. Teksty odznaczają się różnorodnością: od zjawisk obyczajowych (...

14,39 zł
Poezja jest sztuką rytmu
Joanna Dembińska-Pawelec

Książka w przekrojowy sposób ukazuje zagadnienie świadomości rytmu w poezji. Rytm jest tu pojmowany jako kategoria z zak...

36,53 zł
Brudnopis in blanco
Maciej Tramer

Chociaż nieraz do tej wiedzy się odwoła, książka Macieja Tramera nie „odkryje” po raz kolejny długo skrywanych przez ofi...

28,78 zł
Późne tropy Młodej Polski (1914–1939)
Jan Jakóbczyk

Książka jest efektem przekonania, że dotychczasowe syntezy historycznoliterackie dwudziestolecia międzywojennego w niedo...

27,68 zł
Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi
Jacek Kwosek

Praca Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi jest analizą tekstów ks. Skargi dotyczących miłosierdzia ...

28,78 zł
„Nasz Kochanowski”
Maria Barłowska

Książka pt. „Nasz Kochanowski” Studia z recepcji poety w wieku XVII jest zbiorem prac poświęconych odczytaniom nawiązań ...

28,78 zł
Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc
Magdalena Bąk

Książka stanowi omówienie wybranych tekstów polskich podejmujących wątki australijskie i na różne sposoby kreujących wiz...

37,64 zł
Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej
Renata Ryba

W pracy podjęto rozważania na temat obecności w literaturze staropolskiej jednego z najważniejszych problemów, z jakim z...

50,92 zł
Obywatel Parnasu
Aleksandra Giełdoń-Paszek

Autorka monografii ukazuje, jak istotną rolę odgrywała sztuka w kształtowaniu się światopoglądu estetycznego jednego z n...

55,35 zł
Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie

Literatura popularna jest zbiorem analiz, w którym poddano refleksji badawczej teksty i konteksty zarówno konkretnych (b...

59,78 zł