swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Kosmos 2/2012

Kosmos to czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Ukazuje się od 1876 roku i jest jednym z najstars...

12,87 zł
Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 1/2012: Problemy alkoholizmu

KOŁĄTAJ A. Słowo wstępne. KUMAŃSKI K. Trochę historii ziemi, wody i alkoholu. MACIEJCZYK M. Alkohol a religia. KRZYŻE...

13,05 zł
Ecological Questions 15

None...

25,38 zł
Wpływ wybranych czynników na rozmieszczenie i preferencje siedliskowe babki łysej (Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857) i babki szczupłej (Neogobius fluviatilis Pallas, 1811), obcych gatunków ryb w
Tomasz Kakarenko

W wyniku działalności człowieka wiele organizmów zyskuje możliwość zajmowania nowych terenów, na których nigdy wcześniej...

24,03 zł
Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych
Janusz Żbikowski

Jeziora stanowią istotny element naszego krajobrazu. Chociaż ich łączna powierzchnia stanowi na ogół niewielką część w p...

46,84 zł
Kosmos 3/2012

Kosmos to czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Ukazuje się od 1876 roku i jest jednym z najstars...

12,64 zł
Zmiany aktywności neurohormonalnej wywołane przez stres prenatalny i środki psychoaktywne
Beata Beszczyńska

Zdolność do właściwego reagowania na sytuacje zagrażające życiu zależna jest od poprawnego funkcjonowania układów neuroh...

25,33 zł
Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)

Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest środowisku przyrodniczemu badanego o...

21,51 zł
Biologia z genetyką dla studentów wydziału farmaceutycznego, t.2

Podręcznik zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń dla studentów farmacji i analityki medycznej Wydziału Farmaceutyczneg...

49,50 zł
Geneza gorączki
Wiesław Kozak

Gorączka występuje u wszystkich grup organizmów zwierzęcych zamieszkujących planetę ziemską, począwszy od jednokomórkowy...

71,10 zł