swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana
Justyna Wiśniewska

[...] rozprawa jest znakomitym opracowaniem monograficznym. [...] oparta jest na najnowszej literaturze [...], a dobrze ...

39,87 zł
Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich
Anna Filbrandt-Czaja

Główne cele pracy to: 1. rekonstrukcja postglacjalnej historii roślinności wschodniej części Borów Tucholskich w oparciu...

63,72 zł
Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim. Monografia

Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy Państwu opracowanie monograficzne pt.: „Energia alternatywna w województwie kujawsk...

15,30 zł
Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 2/2013
Krystyna Skwarło-Sońta

KŁOPOCKA W., Mikroskopia świetlna XXI wieku - wstęp / 145 KORCZYŃSKI J., Nowy wymiar mikroskopii - skanujący laserowy mi...

13,32 zł
Silne wyże nad Europą (1951–2010)
Zuzanna Bielec-Bąkowska

Zmiany cyrkulacji atmosferycznej oraz występowanie ekstremalnych zdarzeń klimatycznych należą do jednych z najważniejszy...

48,71 zł
Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiej
Mariola Jabłońska

Niniejsza praca przedstawia pionierskie w literaturze polskiej wyniki badań składników mineralnych obecnych w tkance płu...

26,57 zł
Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej
Barbara Fojcik

W pracy przedstawiono charakterystykę flory mchów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ta grupa roślin należy do szczególni...

26,57 zł
Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych
Włodzimierz Serafiński, Małgorzata Strzelec, Mariola Krodkiewska

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków biologia, ochrona środowiska oraz instytucji zajmujących się ochroną ró...

24,35 zł
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna

Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami bioch...

16,20 zł
Czynniki warunkujące wewnątrzpopulacyjną zmienność konstytutywnej pigmentacji skóry i włosów u dzieci odmiany białej w okresie przedpokwitaniowym
Aneta Sitek

Pigmentacyjny fenotyp człowieka powstaje na podstawie złożonego genetycznego „planu”, który w trakcie rozwoju jest modyf...

15,12 zł