swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym
Katarzyna Szczepko

Grzebaczowate (Spheciformes) są drapieżnymi żądłówkami, charakteryzującymi się dużą zmiennością morfologiczną. Owady te ...

15,12 zł
Optical cues used in prey identification by a juvenile jumping spider, Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae)
Maciej Bartos

Jumping spiders (Salticidae) are known for their unique eyes with exceptionally high spatial acuities, unparalleled amon...

15,12 zł
Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon
Alina Urbisz

Głównym celem pracy jest monograficzne opracowanie efemerofitów Polski oraz omówienie ich roli we współczesnej florze. J...

28,78 zł
Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej
Dariusz Kamiński

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi ...

39,87 zł
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats. Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold jako gatunek...
Aldona K. Uziębło

W literaturze botanicznej Petasites kablikianus wymieniany jest zazwyczaj jako gatunek pospolity na obszarach górskich, ...

35,42 zł
Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta
Edyta Adamska

"Książka to nowoczesna analiza bioty porostów miasta. Jest to bardzo wartościowe, głęboko przemyślane opracowanie, opart...

34,20 zł
The biology and ecology of „Betula pendula” Roth on post-industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits
Izabella Franiel

Celem pracy była ocena właściwości populacji B. pendula rosnącej w warunkach zróżnicowanej antropopresji z uwagi na: wyb...

15,50 zł
Elementy enzymologii i biochemii białek
Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska

Prezentowany skrypt jest przeznaczony dla studentów biologii, biotechnologii i innych kierunków pokrewnych, którym z zał...

22,14 zł
Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność indukowanej fitoekstrakcji ołowiu i kadmu w wybranych gatunkach roślin
Eugeniusz Małkowski

W pracy zbadano zależności między transpiracją a efektywnością indukowanej fitoekstrakcji kadmu i ołowiu. Jako czynnik i...

17,71 zł
The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland
Aldona K. Uziębło, Alicja Barć, Andrzej Brzeg, Stanisław Wika

Monografia stanowi wieloaspektowe studium badawcze obejmujące zagadnienia rozmieszczenia, warunków występowania, zmienno...

39,85 zł