swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Studia Artystyczne Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej

„Studia Artystyczne” nr 3, są poświęcone kulturze i tematyce ludowej. Publikacja składa się z trzech części tematycznych...

33,21 zł
Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych

Publikacja zbiorowa pt. "Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych" pod redakcją Magdaleny Sz...

31,00 zł
Chemia związków aromatycznych
John D. Hepworth, David R. Waring, Michael J. Waring

Związki aromatyczne stanowią bardzo ważną i liczną grupę związków organicznych. Mają ogromne znaczenie w przemyśle, wyko...

25,11 zł
Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc
Tomasz Ligor

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących analiz wydychanego powietrza. Prezentowane wyniki mają na celu próbę zn...

27,86 zł
Jonomery

Monografia "Jonomery. Struktura, właściwości i zastosowanie" jest pierwszym szerszym, polskojęzycznym opracowaniem dotyc...

30,38 zł
Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnątrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych
Anna Katafias

Znajomość mechanizmów reakcji redoksowych jest jednym z ważniejszych celów w interpretacji procesów biologicznych i prze...

18,99 zł
Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe

Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych studiów chemicznych uniwersyteckich, politechnicznych, ...

21,51 zł
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii

Książka prezentuje doświadczenia laboratoryjne, których treść merytoryczna wchodzi w zakres typowych działów chemii fizy...

12,69 zł
Heterogeniczność strukturalna oraz właściwości adsorpcyjne adsorbentów naturalnych (klinoptynolit, mordenit, diatomit, talk, chryzotyl)
Miroslav Sprynskyy

Jest to kompleksowe opracowanie zagadnienia zbadania i opisania właściwości wybranych sorbentów naturalnych w celu ich z...

36,72 zł
Roztwory polimerów
Lesław Huppenthal

Skrypt -"Roztwory polimerów" - przeznaczony jest dla studentów chemii specjalizujących się w dziedzinie związków wielkoc...

23,94 zł