swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Związki koordynacyjne srebra i tytanu z ligandami karboksylowymi jako prekursory chemicznego osadzania metalicznego srebra i ditlenku tytanu z fazy gazowej
Piotr Piszczek

Okres ostatnich pięćdziesięciu lat zaznaczył się burzliwym rozwojem badań nad otrzymywaniem, właściwościami i zastosowan...

25,92 zł
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności
Edward Szłyk, Marcin Cichosz, Anna Filipiak-Szok, Marzanna Kurzawa

Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych uniwersyteckich, rolniczych oraz przyrodniczych studiów...

15,93 zł
Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym

Autorzy są absolwentami i pracownikami Wydziału Chemii UMK. Specjalizują się w różnych dziedzinach chemii: obliczeniowej...

31,86 zł
Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu
Jacek Nowaczyk

Głównym celem naukowym prac przedstawionych w monografii jest zbadanie wpływu ozonu na zmiany właściwości nowych materia...

25,25 zł
Metale z pamięcią kształtu i ich zastosowanie
Henryk Morawiec

Stopy metali z pamięcią kształtu można zaliczyć do relatywnie nowej grupy materiałów funkcjonalnych. Ich szczególne właś...

59,78 zł
Chromatografia w badaniu książki zabytkowej
Agnieszka Bakalarz

Książka jest próbą wprowadzenia chromatografii do praktyki konserwatorskiej zabytkowego materiału bibliotecznego. Całkow...

15,50 zł
Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym - skuteczność i zagrożenia
Joanna Karbowska-Berent

Prezentowana rozprawa habilitacyjna pt.: Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu z papieru – skuteczność i zagrożenia ...

31,91 zł
Chemistry for Medical and Dental Course
Maria Pioruńska-Stolzmann, Maria Iskra

We devote this manual to students taking chemistry within either MD or DDS Program. New concepts in biochemistry oft en ...

20,96 zł
Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN
Dariusz Bochenek

Praca ma charakter zarówno technologiczno-eksperymentalny, jak i badawczo-aplikacyjny. Prezentuje stan badań ceramicznyc...

15,50 zł
Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr.
Joanna Ger

Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów uniwersyteckich kierunku chemia. Mogą z niego również korzystać wszyscy z...

42,07 zł