swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla studentów poligrafii
Halina Podsiadło

Skrypt jest adresowany przede wszystkim do studentów poligrafii. Uwzględnia specyfikę studiów poligraficznych i jest dos...

32,40 zł
Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt "Inżynieria Chemiczna i Procesowa", T. XXXVII, z. nr 1
Paweł Sobieszczuk

Mikroreaktory są nowymi, coraz częściej stosowanymi, aparatami, których rozmiar charakterystyczny zawiera się w przedzia...

13,50 zł
Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Część 1
Teresa Szymura

Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku Budownictwo i zawiera materiał podstawowy z chemii, niezbędny do zrozu...

13,50 zł
Relaksacje migracyjne w ciałach stałych
Grzegorz Haneczok

W pracy szczegółowo przedstawiono ogólne podejście do procesów relaksacyjnych, jako metody badawczej stosowanej zarówno ...

19,93 zł
Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Skrypt po raz pierwszy został wydany w 2003 roku. Od tego czasu pracownia „Podstaw ochrony wód i gleb” oraz „Ochrony i o...

18,00 zł
Chemia koordynacyjna
Jan Grzegorz Małecki

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów chemii koordynacyjnej. W pracy zostały przedstaw...

33,21 zł
Chalcogenides
Sławomir Podsiadło

The monograph should therefore play a binary role. First it should present the crystal structures of known chalcogenides...

35,91 zł
Układ okresowy pierwiastków 2 w 1: Informator elektroniczny i plakaty
Piotr Biernacki

Publikacja ma na celu przedstawianie oraz intuicyjne odczytywanie głównych cech chemicznych pierwiastków, m.in: masa ato...

23,69 zł
Laboratorium w szufladzie Optyka
Zasław Adamaszek

Książka jest kontynuacją serii „Laboratorium w szufladzie” poruszającej tematy z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych...

35,91 zł
Chromatografia i techniki elektromigracyjne

Słownik pięciojęzyczny to wyjątkowa publikacja, łącząca funkcję specjalistycznego leksykonu z zadaniami słownika tłumacz...

63,90 zł