swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nowe odsłony klasyki w szkole

Autorzy artykułów zebranych w niniejszym tomie refleksję akademicką wokół szczegółowych zagadnień literatury XIX wieku i...

28,78 zł
„Zło niechrześcijańskie i nieludzkie” Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności
Dariusz Łukasiewicz

Autor analizuje zagadnienia z dziejów codzienności, przede wszystkim w państwie pruskim. Jest to pierwsza książka w Pols...

35,10 zł
Wielka historia Polski Tom 5 Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763)
Józef Andrzej Gierowski

Wiek straconych nadziei Przeszło stuletni okres, od wybuchu powstania Chmielnickiego do ustania unii personalnej polsk...

40,50 zł
Wielka historia Polski Tom 6 Polska w czasach przełomu (1764-1815)
Stanisław Grodziski

Schyłkowa epoka I Rzeczypospolitej oraz lata, które nastąpiły po jej upadku, budziły i nadal budzić będą wielkie zainter...

40,50 zł
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
Beata Cytowska, Barbara Winczura

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub...

28,80 zł
Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej
Tadeusz Zieliński

Historia bezzałogowych statków powietrznych sięga wstecz znacznie dalej niż idea lotu załogowego. Prekursorów tego rodza...

24,30 zł
Seniorzy w środowisku lokalnym

W publikacji zostały przedstawione rodzime oraz zagraniczne działania pomocowe skierowane do seniorów w środowisku lokal...

35,42 zł
Studia o aktywnym uczeniu się dzieci
Beata Oelszlaeger-Kosturek

Książka – Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nau...

19,93 zł
Rozmównik polsko-włoski
Lingea

Zdarza się, że chcąc zbudować zdanie w języku obcym, nie zawsze umiemy poradzić sobie samodzielnie, a poszukiwania w sło...

20,61 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 21

Kolejny tom wydawnictwa ciągłego „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” został podzielony (już tradycyjnie)...

17,71 zł