swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Edukacja otwarta na języki
Marta Kotarba-Kańczugowska

Koncepcja edukacji różnojęzycznej jest stosunkowo nowa w polskiej pedagogice. Dlatego temat książki może wywołać zdziwie...

16,20 zł
Ludzka starość
Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior

Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia...

28,80 zł
Edukacja medialna
Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek

Edukacja medialna to zadanie ogólnospołeczne, ponieważ wszyscy obywatele są użytkownikami i beneficjentami różnych techn...

25,20 zł
Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży
Helena Ostrowicka

Tytułowa fraza „przemyśleć z Michelem Foucaultem” w intencji Autorki przybliża cel, jaki przyświecał napisaniu oddawanej...

18,00 zł
Pedagogiczne zwierzątko
Aleksander Nalaskowski

Pisząc tę książkę, wielokrotnie zadawałem sobie pytanie: czy nie naruszam granicy pomiędzy przywoływaniem i interpretacj...

18,00 zł
Edukacja i/a mózg Mózg a/i edukacja
Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie wśród pedagogów literaturą zagraniczną i polską dotyczącą neurodydaktyki. Cora...

13,50 zł
(Anty)edukacja wczesnoszkolna
Dorota Klus-Stańska

Doświadczenia gromadzone przez dziecko podczas różnorodnych interakcji z otoczeniem mogą przyczyniać się do intensywnego...

34,20 zł
„Życie książki”. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.
Jan Muszkowski

Przygotowanie książki poświęconej Janowi Muszkowskiemu motywowane było przede wszystkim zamiarem ponownego podjęcia dysk...

22,46 zł
Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne studia o kulturze(i) edukacji

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji ukazu...

22,50 zł
Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń

"Poszczególne opracowania przygotowanej monografii potwierdzają, że człowiek jest istotą strukturalnie wpisaną w sieć re...

16,20 zł