swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Modern Real Analysis

W monografii zaprezentowano rezultaty badań związanych ze współczesnymi trendami badawczymi w teorii funkcji rzeczywisty...

24,70 zł
Continuity
Jerzy Mioduszewski

The book was written in the eighties of the last century. Being encouraged by the editorial board of monthly Delta in th...

22,14 zł
Metodologia prawa kanonicznego
Remigiusz Sobański

Publikacja lokuje się na styku teorii i praktyki prawa kościelnego. Stara się odpowiedzieć na pytanie jak obchodzić się ...

16,20 zł
Kościelne prawo małżeńskie
Wojciech Góralski

Praca adresowana jest przede wszystkim do studentów prawa. Stanowi komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, uwzględnia t...

18,00 zł
Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia
Adam Świeżyński

Zebrane w publikacji prace prezentują różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, f...

20,70 zł
Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej
Jan Przybyłowski

Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opr...

25,20 zł
Salwian z Marsylii - dzieła wszystkie

Kolejny tom serii "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" stanowi zbiór pism Salwiana z Marsylii wraz z indeksem biblijnym...

23,40 zł
Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
Bogumił Gacka

Jakie znaczenie ma osoba w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI? Jak papież definiuje osobę, jak rozumie teologię...

28,80 zł
Religious Education/Catechesis in the Family
Józef Stala

Edukacja religijna w rodzinie i szkole w perspektywie europejskiej. Publikacja w języku angielskim.Foreword 7 INTRODUCT...

13,50 zł
Z historii problemu łaski
Andrzej Perzyński

W pełni kompetentny teologiczny wykład o historycznych przemianach w nauczeniu o łasce.Wstęp: Doktryna łaski w epoce prz...

14,40 zł