swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Personalizm wiary
Andrzej Perzyński

Książka jest cennym wkładem w wyjaśnianie i promocję tej doniosłej perspektywy chrześcijańskiej teologii, która służy um...

16,20 zł
Mistyka polska
Stanisław Urbański, Włodzimierz Gałązka

Książka przedstawia przede wszystkim mistykę przeżyciową kobiet przełomu XIX i XX wieku. Jest to pierwsze polskie opraco...

27,00 zł
Charyzmat zakonny
Włodzimierz Gałązka

Coraz więcej zgromadzeń zakonnych pragnie odczytać na nowo charyzmat założyciela. Szczególny i konkretny styl życia prze...

20,70 zł
Współczesna koncepcja parafii
Tomasz Wielebski

Książka pokazuje parafię w Polsce i na Słowacji z różnych punktów widzenia. Ma charakter interdyscyplinarny.Bronisław Mi...

18,90 zł
Polska syrologia

Publikacja w zamyśle autora ma otwierać serię poświęconą chrześcijańskim pisarzom orientalnym.Wykaz skrótów 9 Stanisław ...

25,20 zł
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1996-2000
Mirosław Mikołajczyk

Książka jest kolejnym tomem serii "Kościół a Żydzi i judaizm". Tom obejmuje prawie dwa i pół tysiąca pozycji bibliografi...

28,80 zł
Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie
Wojciech Góralski

Istotne obowiązki małżeńskie wynikające ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków i ich ochrona prawna w świetle orze...

18,00 zł
Sankcje w kościele
Jerzy Syryjczyk

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie z 1983 r. będą bardziej zrozumiałe i przystępne, jeżeli uwzględni się ogólne założeni...

20,70 zł
Szkoły kanonistyczne
Remigiusz Sobański

Skrypt dla studentów przedstawiający zarys różnych szkół prawa kościelnego i kanonistyki współczesnej.Wprowadzenie 7 Dzi...

12,60 zł
Duchowość cierpienia

Publikacja zawiera niezwykle ważne treści dla chrześcijanina dążącego do świętości. Duchowe znaczenie cierpienia na drod...

21,60 zł