swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Teologia i Człowiek, 17

Od redakcji Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomina, że „u progu trzeciego tysiąclecia n...

22,14 zł
Naśladowcy Jezusa
Bart D. Ehrman

Książka jest nie tylko niezwykle ciekawą opowieścią o życiu pierwszych chrześcijan, ale także próbą odpowiedzi na pytani...

17,10 zł
Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny

W Polsce w ostatnich latach wyrazy bioetyka i bioetyczny stają się bardziej znane, a nawet popularne. Dzieje się tak prz...

23,40 zł
Pamiętaj abyś dzień święty święcił
Krzysztof Konecki

Tematyka Dnia Pańskiego, a więc niedzieli, jest centralnym problemem wiary chrześcijańskiej, który powinien stanowić czę...

24,03 zł
Teologia i Człowiek, nr 16 (2010)

Kolejny zeszyt naszego czasopisma rozpoczynamy od niepublikowanego dotąd w języku polskim wywiadu, jaki na temat problem...

21,51 zł
Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

W dniach 19–20 października 2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga międzynarodowa konf...

17,10 zł
Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku

Wiek XX nazywany jest czasem kryzysu kaznodziejstwa z jednej strony, z drugiej zaś czasem narodzin i rozwoju współczesne...

41,76 zł
Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)
Dariusz Iwański

Księga Henocha, która w niniejszej rozprawie będzie często określana mianem Corpus Henochicum bądź 1 Hen, to jeden z naj...

43,02 zł
Wawrzyniec Gembicki
Karol Kalinowski

Książka ks. Kalinowskiego jest pierwszą pełną, opartą na szerokiej bazie źródeł archiwalnych, monografią biskupa Gembick...

32,89 zł
Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Miesiąc październik 2011 roku niesie z sobą w Toruniu dwie rocznice, które wskazują na nierozerwalną łączność Rozumu i W...

51,88 zł