swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Rodzaje uczestnictwa
Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst

Publikacja zawiera wyniki badań nad tworzącymi "trzeci sektor" organizacjami non-profit - zarówno instytucjami jak i nie...

14,40 zł
Ewangelizacja Japonii
Wiesław Macek

W pracy autor rozważa ewangelizację w kontekście synkretycznej postawy religijnej Japończyków, którzy łączą buddyzm z ro...

20,70 zł
Pedagogia wzoru jako  model formacji duchownych w kościele starożytnym
Adam Orczyk

Publikacja przybliżając sięgającą początków chrześcijaństwa niezwykle cenną i bogatą tradycję pedagogii Kościoła w zakre...

30,60 zł
Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Refleksja nad zagadnieniami prezentowanymi przez Autorów recenzowanej publikacji wskazuje na konieczność wychowania zwła...

24,03 zł
Oblicza polskiej duchowości

Główną wartością książki jest trafne przedstawienie procesów tworzenia się polskiej duchowości z jej konkretnymi nurtami...

30,60 zł
Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a
Marek Tatar

Głównym tematem publikacji jest zagadnienie pokoju, które należy do kluczowych problemów teologicznych domagających się ...

37,80 zł
Cmentarz i stół. Pogranicze prawoslawno-katolickie w Polsce i na Białorusi
Justyna Straczuk

Książka jest plonem długoterminowych badań etnograficznych prowadzonych w latach 1993-2001 we wsiach na pograniczu wyzna...

29,12 zł
Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK, nr 20 (2012)

Od redakcji / 5 ARTYKUŁY Ks. Dariusz Kotecki Chrzest Jezusa w Ewangelii według św. Marka (1,9–11) a idea samouniżenia si...

22,14 zł
Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej
Joanna Kulwicka-Kamińska

Książka dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej pozostaje w niezwykle bujnie rozwijającym się w ostatnich latach nurcie tzw. kit...

29,12 zł
Zarys religioznawstwa i inne pisma

„RELIGIOZNAWSTWO – KLASYKA I WSPÓŁCZESNOŚĆ” Celem serii jest prezentacja przekładów nieobecnych w Polsce lub mało znanyc...

13,95 zł