swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Rynki malle i cmentarze
Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki

Czego można dowiedzieć się o funkcjonowaniu przestrzeni publicznej z tekstów trojga autorów? Nie sposób kwitować wszystk...

24,78 zł
Religijna melancholia
Robert Burton

[…] przedłożę w skrócie ów zdumiewający, olbrzymi, nieskończony ocean nieprawdopodobnego obłędu i szaleństwa: morze pełn...

26,02 zł
W poszukiwaniu ciągłości i zmiany

Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii...

25,83 zł
Małżeństwo i rodzina
Józef Baniak

Prezentowana praca jest szeroką i głęboką analizą przemian w moralności współczesnej młodzieży polskiej, opartą na wynik...

21,59 zł
Różnowiercy
Marcin Lubaś

Recenzowana książka to tekst, na który się rzadko trafia, szczególnie w polskich naukach społecznych. Jest sprawozdaniem...

23,72 zł
Razem i osobno

Praca ta jest w dobrym sensie wielowątkowa, autorki starają się dotrzeć do licznych składników i cech złożonej społeczne...

27,41 zł
Socjologia religii
Davie Grace

Socjologia religii jest książką na dzień dzisiejszy wieńczącą rozmaite nurty zainteresowań Grace Davie. Stanowi swoistą ...

30,45 zł
Fenomen doświadczenia mistycznego
Paweł Czapla

Jako istota rozumna, poszukująca, obdarzona zdolnością refleksji, człowiek nieustannie pozostaje we władzy tego, co ukry...

20,03 zł
Miasto i sacrum

Szczególnie symboliczną architekturą i przestrzenią w mieście są świątynie, kaplice, cmentarze, przyuliczne kaplice i kr...

23,72 zł
Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce
Sławomir Cebula

Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej w...

16,19 zł