swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Mysteria Mysticorum
Tomasz Mames

Autor przedstawił rozwój myśli teologicznej i duchowości mariawitów od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. ...

21,03 zł
Religia wobec historii, historia wobec religii

Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba...

26,02 zł
Prochy i diamenty
Magdalena Gajewska

Formalnie praca dotyczy poszerzającej się w krajach Zachodu „modzie” na kremację zwłok zmarłych i coraz większego przyzw...

21,59 zł
Religia Polityka Naród

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polit...

32,10 zł
Katolicyzm a liberalizm
Dorota Sepczyńska

Dzieło to ukazuje problem szeroko i wielowątkowo, choć zarazem kompetentnie, rzeczowo i obiektywnie. Z powodu tych i wie...

19,93 zł
Fenomen szkół nowej ewangelizacji
Waldemar Szlachetka

Autor przybliża czytelnikowi fenomen szkół nowej ewangelizacji w Kościele rzymskokatolickim i ich rolę w duszpasterstwie...

21,09 zł
Religia - System - Ewolucja

Osnową, o ważkim tu znaczeniu, jest zarówno osoba jak i dzieło niedawno zmarłego koryfeusza polskiego religioznawstwa pr...

16,06 zł
Mity współczesnej duchowości

W prezentowanej książce przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad obecnością mitu w świadomości i...

17,71 zł
Wolność spod znaku Undergroundu
Andrzej Kasperek

W książce Autor przedstawia problematykę dewiacyjnych systemów wierzeń i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurt...

18,97 zł
Gnoza gnostycyzm literatura

Książka jest pracą zbiorową o charakterze interdyscyplinarnym: jej autorami są literaturoznawcy, religioznawcy i filozof...

24,25 zł