swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego
Ryszard Knapek

"Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego" to opracowanie książkowe doktoratu bronionego w Instytuci...

22,14 zł
Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej

Drugi tom "Szkiców o antyku", którego tematem jest "Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej" zawiera jedenaście a...

22,14 zł
Figury i znaczenia mądrości

Tom Figury i znaczenia mądrości przywołuje mało dziś popularne pojęcie mądrości. W konfrontacji ze współczesnością mądro...

37,64 zł
„Philosophy and Canon Law” 2015. Vol. 1: The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension

Periodyk „Philosophy and Canon Law” stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i prawników (kanoni...

24,35 zł
Scripta Classica. Vol. 12

Wolumen 12 "Scripta Classica" zawiera czternaście artykułów polskich badaczy starożytności poświęconych refleksji nad fe...

22,14 zł
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 2 (7): Rozprawy i artykuły: Ojciec, nasz bliźni. Prezentacje: Edward Pasewicz

Red. naczelny Adam Dziadek, redaktorzy materiałów w części „Ojciec, nasz bliźni” Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek Dr...

33,21 zł
Komentarz do Dziejów Apostolskich
Beda Czcigodny

"Opera exegetica" Bedy Czcigodnego, której częścią jest Komentarz do Dziejów Apostolskich to zbiór ponad dwudziestu dzie...

14,40 zł
Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej
Dominika Budzanowska-Weglenda

Tykoniusz żył w IV wieku w Afryce Północnej. Należał do Kościoła donatystów. O jego życiu wiemy niewiele, często z uznan...

23,04 zł
Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym
Dariusz Borek

Opracowanie poświęcone zagadnieniu odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie....

18,00 zł
Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy
Leszek Grula

Publikacja ma formę narracji i charakter polemiki z poglądami Świadków Jehowy. Autor oprócz argumentów biblijnych i patr...

14,40 zł