swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Jak nieświadomi błądzą w wierze
Iulius Firmicus Maternus

Niniejsza edycja stanowi pierwsze polskie wydanie religijnego traktatu polemicznego De errore profanarum religionum z po...

14,40 zł
Egzorcyzmy w kościele starożytnym od I do III wieku
Leszek Misiarczyk

Książka przedstawia historię rozumienia i praktyki egzorcyzmu chrześcijańskiego w pierwszych trzech wiekach Kościoła. Eg...

25,20 zł
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej
Aniela Dylus

Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną ra...

35,10 zł
Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco
Dariusz Kotecki

W Ewangelii według św. Marka sześć razy zostaje zauważone, że Jezus przeprawia się w łodzi na drugi brzeg Morza Galilejs...

36,00 zł
Człowiek - ciało i duch. Tom 1: Ujęcie humanistyczne

Przez wieki filozofowie szukali i nadal szukają odpowiednich definicji, które opisywałyby składowe człowieka, z jednej s...

16,20 zł
Droga konsekrowana - jedność w wielości. Ku małżeństwu - kapłaństwu - życiu zakonnemu
Józef Adam Sobczyk, Ireneusz Werbiński

Niniejsza publikacja jest studium teologiczno-duchowym w świetle dokumentów Kościoła i współczesnej literatury przedmiot...

23,40 zł
Człowiek - ciało i duch. Tom 2: Ujęcie teologiczne

O człowieku można mówić z wielu odmiennych punktów widzenia. Antropologia jako nauka o człowieku jest ze swej natury dzi...

16,20 zł
Uwolnieni od Złego
Praca Zbiorowa

Kolejna książka z serii Biblioteki Miesięcznika Egzorcysta zawiera świadectwa osób, które w różnym stopniu doświadczyły ...

15,21 zł
„Ecumeny and Law” 2015, Vol. 3: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society

Kolejny tom rocznika „Ecumeny and Law” stanowi owoc refleksji ekumeniczno-prawnej, podejmowanej – w formule interdyscyp...

26,57 zł
Wykład pierwszego listu do Tymoteusza. Super primam epistolam b. pauli ad Thimotheum lectura

Święty Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych biblistów średniowiecza. Sama nawet liczba jego dzieł biblijnych ...

34,20 zł