swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Roma Sancta Fiorenza Bella
Małgorzata Wrześniak

Przedstawione opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o sposób podejścia do dzieła sztuki, reakcji na dzieło plasty...

20,70 zł
Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku
Anna Sylwia Czyż

W publikacji znajdziemy teksty ukazujące wieloaspektowość problematyki sztuki cmentarnej, ujmujące zjawisko artystyczneg...

27,90 zł
Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku
Katarzyna Taras

Książka zawiera wiele ciekawych obserwacji i refleksji na temat postrzegania przez bohaterów najnowszych filmów i powieś...

18,00 zł
Nomenklatura architektoniczna
Karol Podczaszyński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oddaje do rąk czytelników zainteresowanych dawnym budownictwem i z n...

18,99 zł
Moja kolekcja. Ma collection
Ghislain Mollet-Viéville

Dla Mollet-Viéville'a kolekcjonowanie polega nie na „zawłaszczaniu" dzieł, a raczej na „gromadzeniu" jego własnych czynn...

18,99 zł
Kościół w Krzyżanowicach
Ryszard Mączyński

Niniejsza książka jest monografią kościoła parafialnego w Krzyżanowicach pod Pińczowem, stanowiącego jedno z najwybitnie...

24,03 zł
Otwieranie obrazu
Marta Smolińska

Temat transformacji nieprzedstawiającego obrazu sztalugowego jest w niniejszej książce rozpatrywany w perspektywie termi...

37,98 zł
Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny
Marek Jeziński

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze - stwierdzenie to wydaje się oczywistością, jednak należy uświadomić sobie równi...

40,50 zł
Marcel Carné
Krzysztof Trojanowski

Należy wyrazić wielką satysfakcję, że wreszcie powstała pierwsza polska monografia filmowej twórczości Marcela Carné, je...

35,41 zł
Sztuka w poczekalni
Jan Wiktor Sienkiewicz

Tom studiów pt. Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939–1989 jest naturalną konsekwenc...

58,23 zł