swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Nowoczesność kolekcji
Katarzyna Lewandowska, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Tomasz F. De Rosset

Tom "Nowoczesność kolekcji / Modernity of Collection" pod redakcją Tomasza F. de ROSSETA, Agnieszki Kluczewskiej-WÓJCIK ...

41,17 zł
Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska

Janusz Krawczyk, Zabytkowa stolarka kościelna jako przedmiot prac badawczych i konserwatorskich /7 Ks. Jan Perszon, Uwar...

135,00 zł
Kolor w kulturze
Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa

Kolorem ludzie posługują się intencjonalnie we wszystkich kulturach, a jednocześnie używają go w sposób bardzo zróżnicow...

35,87 zł
Kamienne tworzywo sztuki
Hubert Sylwestrzak, Jolanta Kachnic

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale może zaint...

45,18 zł
Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII./ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII
Anna Łopuska, Bożena Szmelter-Fausek

Z ogromną radością piszemy tych parę słów, które poprzedzą zbiór arty­kułów wygłoszonych podczas VII Międzynarodowej Kon...

25,83 zł
Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej
Piotr Skrzypczak

Książka Piotra Skrzypczaka jest bez wątpienia najpoważniejszą pracą poświęconą aktorstwu filmowemu, jaka do tej pory pow...

25,92 zł
Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Justyna Olszewska-Świetlik

Publikacja przedstawia wyniki badań technologii i technik malarskich stosowanych w gdańskich warsztatach malarskich w cz...

36,54 zł
Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych
Jarosław Rogóż

Autor rozprawy zajmuje się problematyką związaną z rejestracją obrazów oraz interpretacją wyników badań nieniszczących o...

180,68 zł
Megaron : wspólne problemy dziedzictwa kultury i natury w Polsce i Europie : szkice o ochronie zabytków, fenomen procesów rozwojowych cywilizacji i kultury : teoria, praktyka, przykłady rozwiązań.
Bonawentura Maciej Pawlicki

Publikacja jest zbiorem licznych wypowiedzi i opracowań autora z ostatnich piętnastu lat dotyczących zagadnień ochrony z...

18,90 zł
Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu
Filip Lipiński

Książka "Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu" to wnikliwa analiza współczesnego odbioru i funkcjonowania ...

27,90 zł