swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym
Kazimierz Pospieszny

„W recenzowanej książce Kazimierza Pospiesznego świetnej znajomości zamku malborskiego towarzyszy imponujący warsztat w ...

63,72 zł
Art Inquiry. Recherches sur les arts t. XVI (XXV)
Praca Zbiorowa

Margins and Marginalization The concepts spelled out in the title Margins and Marginalization usually carry negative con...

23,63 zł
Prawo autorskie. Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.)
Piotr Ślęzak

Książka w sposób przystępny przedstawia zagadnienia prawa autorskiego. Przeznaczona jest dla studentów szkół filmowych, ...

35,42 zł
Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego
Ryszard Mączyński

W książce zaprezentowano portrety Stanisława Konarskiego, zakonnika pijara, znaczącego statysty XVIII stulecia. Ze wzglę...

35,10 zł
Wyobraźnia
Alicja Głutkowska-Polniak

Książka jest analizą inspirujących do dnia dzisiejszego koncepcji wyobraźni, które stały się istotne dla historii filozo...

22,14 zł
Unio Mystica
Ewa Herniczek

Ewa Herniczek, doktor historii sztuki (UJ), specjalizuje się w badaniach ikonografii sztuki średniowiecznej. Jest autork...

21,03 zł
Sztuka i kultura Afryki Południowej
Aneta Pawłowska

Książka jest pierwszą pozycją, omawiającą sztukę i kulturę tego kraju, przykładając do niej normy europejskie i odcinają...

38,52 zł
Tożsamość w wieku informacji

Praca adresowana jest do studentów kierunków medioznawczych, kulturoznawstwa i dziennikarstwa oraz badaczy społecznych i...

33,21 zł
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej

W staropolskim zwierciadle przeglądają się dwie odmienne refleksje. Z jednej strony namysł nad współczesnymi możliwościa...

21,60 zł
Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów
Wiesław Domasłowski

W pracy omówiono zjawiska powierzchniowe występujące na granicy faz ciało stałe/ciecz/powietrze oraz przedstawiono metod...

16,20 zł