swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Wapno dyspergowane - spoiwo zapraw i farb
Wiesław Domasłowski

Z części teoretycznej pracy omówiono historię stosowania wapna oraz właściwości wapna otrzymywanego metodami tradycyjnym...

16,20 zł
Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski
Marek Kołyszko

W kulturze chrześcijańskiej krzyż jest znakiem symbolizującym narzędzie i miejsce śmierci Jezusa Chrystusa oraz symbolem...

31,50 zł
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach

Prace zgromadzone w tomie przybliżają różnorodne aspekty odległych realiów utrwalonych w piśmiennictwie, literaturze pię...

37,64 zł
Co malować?
Jean-Francois Lyotard

Filozoficzna rozprawa o malarstwie autorstwa jednego z najbardziej znanych francuskich filozofów zeszłego stulecia, Jean...

32,31 zł
Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations

"Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Po...

45,00 zł
Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media

Książka "Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media" wyrosła z przekonania jej autorów i redaktorów, że przemiany cywil...

24,30 zł
Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Organizatorzy konferencji z Zakładu Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu podjęli...

37,80 zł
Niemy kraj
Jerzy Maśnicki

Żywo reagujemy, gdy widzimy w zachodnim filmie postać polskiego bohatera lub gdy akcja takiego filmu dzieje się choć prz...

30,60 zł
wystarczy tylko otworzyć drzwi...
Dominika Łarionow

Kantor – scenograf, Kantor – autor przedstawień, performansów, cricotagów i ambalaży domaga się wielorakiego oglądu, Kan...

27,09 zł
Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych
Joanna Kucharzewska

Książka „Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych” prezentuje najważniejsze doko...

58,50 zł