swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości
Anna Zawadzka

Książka zawiera ogólną charakterystykę strukturalnych i optycznych właściwości nanostruktur cienkowarstwowych nieorganic...

64,80 zł
Fizyka - krótki kurs
Czesław Bobrowski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Książka zawiera zwięzły wykład z: • mechaniki • ruchu drgającego i ...

44,10 zł
Pamiętajki
Dorota Niewola

Pamiętajki to zbiór wierszy i opowiadań, które mogą pomagać w budowaniu mostów pomiędzy szkołą, przedszkolem i domem rod...

22,32 zł
Wierszyki dla dzieci
Marzena Szczepańska

Wierszyki o różnej tematyce dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczą i bawią małego czytelnika.Do czytan...

12,51 zł
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków ...

54,24 zł
Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Jan Jerzmański

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 1 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porząd...

87,45 zł
Technologie bioenergetyczne. Monografia
Marcin Cichosz, Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński

Z satysfakcją przekazujemy Państwu opracowanie monograficzne pt.: „Technologie bioenergetyczne". Myślą przewodnią naszeg...

18,90 zł
Geografia wezbrań i powodzi rzecznych
Adam Bartnik, Paweł Jokiel

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to p...

30,24 zł
Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów Ochrony Środowiska

Celem skryptu jest ułatwienie przygotowania się studentów do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii. Każdy z przedstaw...

12,64 zł
Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej
Edyta Wolter

Jak realizowano proces edukacji ekologicznej w szkołach powszechnych i średnich ogólnokształcących w okresie Drugiej Rze...

33,30 zł