swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Przegląd Policyjny, nr 1(117) 2015
Praca Zbiorowa

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponujący...

13,17 zł
Przegląd Policyjny, nr 2(118) 2015
Praca Zbiorowa

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponujący...

13,17 zł
Przegląd Policyjny, nr 3(115) 2014
Praca Zbiorowa

"Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponujący...

13,17 zł
Przegląd Policyjny, nr 4(116) 2014
Praca Zbiorowa

„Przegląd Policyjny” redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponujący...

13,17 zł
Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie
Robert Kupiecki, Marcin Andrzej Piotrowski, Grzegorz Kozłowski, Tomasz Siemoniak, Katarzyna Hołdak, Piotr Pacholski, Paweł Durys, Elżbieta Gryzio

Najnowsza książka Wydawnictwa PISM prezentuje w zwarty i komunikatywny sposób wiedzę o obronie przeciwrakietowej i zagro...

27,00 zł
Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby
Piotr Bogdalski

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem bada...

45,00 zł
System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista
Piotr Gawroński, Dominik Hryszkiewicz, Jarosław Radosław Truchan

Praca jest o dwóch funkcjach szkolnictwa w służbie Policji oraz Straży Granicznej - założonej, wynikającej z analizy dok...

22,51 zł
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych
Anna Świerczewska-Gąsiorowska

Praca ta — zgodnie ze swoim tytułem — łączy problematykę prawnokarną (dogmatyczną) oraz kryminologiczną, a ponadto — cze...

27,00 zł
Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych
Jarosław Cymerski, Krzysztof Wiciak

Współczesny świat jest pełen zagrożeń bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach życia społecznego. Cechuje je różnorodny cha...

36,00 zł
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności
Wiesław Pływaczewski, Agata Lewkowicz

Problematyka bezpieczeństwa żywności — jako istotny element bezpieczeństwa społecznego — nie została dotychczas w pełni ...

17,10 zł