swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym
Elżbieta Loska

Praca koncentruje się wokół trzech zagadnień: interpretacji przepisów ustawy XII Tablic dotyczących złodzieja przyłapane...

18,90 zł
Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 4
Józef Mandziuk

Kolejna część serii o tym samym tytule. Tym razem wzięte są pod uwagę czasy nowożytne, lata 1914-1945.Rozdział VI. RZĄDY...

23,40 zł
Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie
Anna Tarwacka

W książce podjęto próbę kompleksowego omówienia instytucji cenzora w starożytnym Rzymie w kontekście prawnym. Pod uwagę ...

26,10 zł
Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu
Renata Kamińska

Publikacja poświęcona jest analizie przewidzianych przez prawo rzymskie okresu republiki i pryncypatu środków ochrony dr...

18,90 zł
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności)
Andrzej Misiuk

Monografia stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji oraz zakresu przedmiotowego instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego...

55,89 zł
Arystokracja Polskie rody
Marcin K. Schirmer

Polska arystokracja – synonim polskości, fundament kultury minionych epok, źródło pięknych tradycji... Dzieje polskiej a...

80,10 zł
Artykuły henrykowskie (1573-1576)
Dariusz Makiłła

„Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w sys...

76,95 zł
Odwieczny naród
Michał Łuczewski

Michał Łuczewski opowiedział historię Polski w sposób, w jaki jeszcze nigdy nie została opowiedziana. Piszą ją nie domin...

24,03 zł
Krzyżackie zamki komturskie w Prusach

Badania naukowe nad fenomenem krzyżackiego budownictwa zamkowego w państwie zakonnym w Prusach w XIII-XV wieku są prowad...

35,41 zł
Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
Andrzej Radzimiński

(Fragment z Wprowadzenia do książki): Przez ostatnie 25 lat moje badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na d...

39,24 zł