swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego
Stanisław Alexandrowicz

Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego zawierają wybór najważniejszych naukowych publikacji prof.Sta...

40,50 zł
Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687)
Karol Radziwiłł

Istotnym elementem młodzieńczej edukacji Karola Stanisława Radziwiłła (1669-1719), podkanclerzyca i hetmanica litewskieg...

24,03 zł
Pośród zabytków z odległych stron
Anna Nadolska-Styczyńska

Autorka podejmuje zagadnienie polskich zbiorów etnograficznych. Przede wszystkim zajmuje się kolekcjami pochodzącymi z p...

46,89 zł
Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana
Karol Kłodziński

Praca p. Karola Kłodzińskiego porusza istotny i skomplikowany problem rozwoju sekretariatów cesarskiej kancelarii (ab ep...

17,73 zł
Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego
Magdalena Olszta-Bloch

Książka stanowi polemikę z aktualną w literaturze rosyjskiej oceną kontaktów między ptolemejskim Egiptem a greckimi cent...

29,12 zł
Toruńskie konfrontacje archiwalne t. 2

Z wprowadzenia […] dziedzina archiwalna szybko się zmienia. Obserwowanie przeobrażeń rodzi pytania, czy spuścizna przes...

31,63 zł
Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej Ośrodki, instytucje, organizacje
Jacek Pietrzak

(...) z przedstawienia dziejów diaspory na Bliskim (Środkowym) Wschodzie Autor wywiązał się w sposób znakomity. Otrzymal...

24,84 zł
Klio 21

Kolejny numer czasopisma KlioAnna Glimos-Nadgórska (Katowice), Podręczniki do historii - 50 lat zmian / 3 Marek Wilczyńs...

18,99 zł
Argonauci epoki kamienia
Andrzej Pydyn

Niniejsza książka to obszerne studium wczesnej nawigacji i jej miejsca w rozwoju kultury ludzkiej od czasów najdawniejsz...

39,24 zł
Piórem i buławą
Arkadiusz Czołek

Fragment Wstępu Monografia jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych polityków epoki staropolskiej: Lwu Sapieże, kanc...

41,76 zł