swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Między Sowietami a Niemcami
Jacek Gzella

Każdy z czterech znaczących ośrodków konserwatywnych działających w okresie Drugiej Rzeczypospolitej powołał do życia sw...

43,06 zł
Society and religions. Studies in Greek and Roman history vol. 3

This volume is third from the series of studies (first was published in 2005, second in 2007) of concerning to different...

17,73 zł
Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej
Grzegorz Osipowicz

Ze Wstępu Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rek...

46,84 zł
Tadeusz Korzon (1839-1918) Między codziennością, nauką a służbą narodowi
Jolanta Kolbuszewska

Prezentowana praca jest dziełem rzetelnym, oryginalnym, wpisującym się w najciekawsze obszary współczesnej historii hist...

21,60 zł
Generał brygady dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944)
Mieczysław Bielski

Rozprawa dotyczy jednego z najbardziej zasłużonych, dla wojskowej służby zdrowia, generałów w okresie II Rzeczypospolite...

34,16 zł
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 3
Aleksander Smoliński

Życzliwe przyjęcie, z jakim wśród czytelników spotkały się poprzednie dwa tomy studiów zatytułowanych Do szarży marsz, m...

37,98 zł
Zakon niemiecki jako Corporatio Militaris cz.1
Krzysztof Kwiatkowski

Część I - Korporacja i krąg przynależących do niej. Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prus...

39,24 zł
Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych
Łukasz Niesiołowski-Spano

Dziedzictwo Goliata to książka stanowiąca próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na Hebrajczyków i Biblię mieli Filisty...

24,03 zł
Historia jako wiedza lokalna. "Antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL
Wojciech Piasek

W niniejszej pracy argumentuję za „antropologicznym przesunięciem" w badaniach nad historią i prezentuję jego konkretny ...

57,60 zł
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2/2010

Większość artykułów zawartych w kolejnym tomie czasopisma „Europa Orientalis" jest efektem, zorganizowanego przez Instyt...

36,00 zł