swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Bolesław Rogatka książę legnicki dziedzic monarchii Henryków Śląskich
Jacek Osiński

W burzliwe dzieje XIII – wiecznego Śląska znakomicie wpisuje się panowanie Bolesława Rogatki. Księcia niezwykle barwnego...

13,50 zł
Studia z Historii Filozofii, nr 3/2012

Immanuel Kant, Opus postumum / 9 Hawryił Kostelnyk, Pojęcie negacji i niczego w poznaniu ludzkim / 27 ARCHIWUM FILOZOFII...

15,84 zł
Archaeologia Historica Polona, t. 20. Regiony. rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Maria Magdalena Blomberg: Badania archeologiczne Polaków na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIX – początek XX w...

35,41 zł
Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920
Marek Kołyszko

Publikacja jest monografią śliwickiej nekropolii. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza –stanowiąca opis cmen...

30,38 zł
Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego

Książka zawiera ponad 20 wspomnień z powstania wielkopolskiego, w większości niepublikowanych, których autorzy reprezent...

22,50 zł
Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi po...

75,91 zł
Archeologia XXXII

Acta Universitatis Nicolai CoperniciARTYKUŁY Krzysztof Cyrek, Oleksandr Sytnyk Graweckie stanowisko w Haliczu (Halycu) n...

32,89 zł
Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter

Wstęp / 7 Vorwort / 9 I. DIE FRIEDLICHE ORDNUNG IM MORALISCH-THEOLOGISCHEN DENKEN Stefan Kwiatkowski, Friedensbestrebun...

24,03 zł
Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza
Jacek Gackowski

Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki b...

75,91 zł
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 23(4)/2012

Prezentowany tom czasopisma „Klio” ukazał się w końcu 2012 roku. Zamieszczone w nim artykuły pozwalają zapoznać się z ró...

18,99 zł