swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 25(2)/2013

Artykuły Maciej Forycki, Michał Zwierzykowski (Poznań), Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Wo...

19,93 zł
Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939
Grzegorz Radomski

Naród i państwo narodowe jako główne kategorie myśli narodowo-demokratycznej Miejsce samorządu w koncepcjach ustrojowych...

38,52 zł
Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454
Adam Szweda

Książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach pols...

45,18 zł
Toruńskie konfrontacje archiwalne. t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum
Agnieszka Rosa, Waldemar Chorążyczewski

Przystępując do organizowania I Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych, nadaliśmy im tytuł „Archiwistyka na uniwersytetach...

29,21 zł
Studia z Historii Filozofii, nr 1(4)/2013

Immanuel Kant Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny) . . . 9 ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ Jan Kanty Kalist Chodani...

16,61 zł
Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders, vol. 18 (2013)

I. STUDIES AND ARTICLES FROM THE 16TH ORDINES MILITARES CONFERENCE Sylvain Gouguenheim (Lyon) Die Perspektive der Erfors...

23,89 zł
Archiwa Kancelarie Zbiory, t. 2

Doczekaliśmy się wreszcie drugiego tomu Archiwów - Kancelarii - Zbio­rów*. Czy jest on realizacją zapowiedzi ze wstępu d...

17,95 zł
Księga Jaszera
Nieznany

Oto "Księga Jaszera", której mowa w "Księdze Jozuego" i "Drugiej Księdze Samuela": Czyż nie jest to napisane w Księdze S...

15,30 zł
Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit
Krzysztof Cyrek

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit” prezentuje najstarsze inwentarze krzemienne z jaskini Biśnik, znalezione w ś...

59,80 zł
Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku

W 2006 roku na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu utworzono unikatowy w skali kraju kierunek studiów archiwistyka...

15,93 zł