swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnyc...

23,89 zł
Sacred space in the state of the Teotonic Order in Prussia

The sacred aspect of the social organization of the Balts provokes us to think about the early Middle Ages, the Ravenna ...

39,87 zł
Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej
Dariusz Poliński

„[…] budownictwo obronne Zakonu oglądane jest najczęściej przez pryzmat wielkich budowli murowanych. Na tym tle budowle ...

49,14 zł
Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923
Jan Pisuliński

W książce przedstawiono miejsce kwestii ukraińskiej w polskiej polityce zagranicznej w pierwszych latach po odzyskaniu n...

31,86 zł
Society and religions. Studies in Greek and Roman history, vol. 4: The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources
Przemysław Wojciechowski, Karol Kłodziński, Krzysztof Królczyk, Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak, Anna Tatarkiewicz

The monograph is published as a part of Society and Religions. Studies in Greek and Roman History series (the previous v...

25,25 zł
Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski. Stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie
Marek Kołyszko

Praca poświęcona jest metalowym dewocjonaliom pochodzącym z okresu od 1600 roku do XVIII wieku, pozyskanym przede wszyst...

31,86 zł
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

Problematyka związana z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach i Inflantach nadal budzi duże zainteresowa...

38,52 zł
Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowozytnych
Feliks Kiryk

Feliks KIRYK, urodzony w 1933 r. w Bukowsku, emerytowany profesor historii i rektor w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krak...

26,10 zł
Witold Wielki Książę Litewski 1354 lub 1355 - 27 października 1430
Jarosław Nikodem

Prezentowana biografia ukazuje burzliwe losy wielkiego księcia Aleksandra-Witolda, syna Kiejstuta, niedoszłego króla Lit...

17,10 zł
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 26(3)/2013

Od Redakcji Artykuły Danuta Musiał - Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiw...

19,93 zł