swiatebookow

Zachłanni

Magdalena Żelazowska,

Troje trzydziestolatków. Trzy marzenia. Trzy precyzyjnie opracowane plany, jak je zrealizować. Tytułowi „zachłanni...

Sortuj:
Oczami agenta

Praca przedstawia obraz polskich uczonych, archiwistów i inteligencji w okresie Polski ludowej, zawarty w doniesieniach ...

48,60 zł
Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w Małopolsce
Kamil Radomski

Praca stanowi próbę opisu funkcjonowania gospodarki czynszowej w Małopolsce. Autor śledzi obecność pieniądza w opłatach ...

16,20 zł
O Polskę z Wilnem i Lwowem
Paweł Gotowiecki

Związek Ziem Północno-Wschodnich RP był powstałą w 1942 r. społeczno-polityczną organizacją, skupiającą przebywających n...

36,00 zł
August II w poszukiwaniu sojusznika
Urszula Kosińska

W latach 1725–1730 Europa podzieliła się na dwa obozy polityczne: alians hanowerski i ligę wiedeńską. Starzejący się Aug...

54,00 zł
Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk

Książka stanowi próbę ukazania postaw wyznawców prawosławia i unii do problemów związanych z końcem życia ludzkiego w św...

34,20 zł
Kościół naród człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku
Jan Żaryn

Ta praca to zbiór większych i mniejszych tekstów, powstałych w ostatnich latach aktywności naukowej autora, których głów...

55,80 zł
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 8/2013

Kronika Polskiej Misji Historycznej . . . 9 Stypendyści Polskiej Misji Historycznej . . . 15 Studia i materiały Źródło n...

38,52 zł
"Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL
Jacek Gzella, Grażyna Gzella

„[…] do rąk czytelnika trafi trzeci już tom z cyklu poświęconego szeroko rozumianym ograniczeniom wolności słowa na ziem...

21,24 zł
Kniaziowie, królowie, carowie...
Piotr Boroń

Praca poświęcona jest tytułom i nazwom władców słowiańskich, używanym we wczesnym średniowieczu. Omówione zostały zarówn...

42,07 zł
Archiwum Emigracji: studia, szkice, dokumenty, z. 1-2 (16-17)/2012

ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ Ewa Bobrowska, Przedmowa ... 9 Ewa Bobrowska, Emancypantk...

27,90 zł